Logo
Etiske regler
VI ER MEDLEM AF TANDLÆGEFORENINGEN - DET FORPLIGTER!Tandlægeforeningen har vedtaget et etisk regelsæt, som samtlige medlemmer skal følge i deres daglige virke som tandlæge. Som patient på denne klinik har du valgt en tandlæge, der er medlem af Tandlægeforeningen. Det betyder, at du kan forvente følgende:

At få vejledning i, hvordan du opnår og/eller bevarer en god tandsundhed
At blive informeret om behandlingsmuligheder, behandlingsrisici og mulige bivirkninger alt efter dit behandlingsbehov
At kun at få anbefalet undersøgelser og behandlingsformer, som på baggrund af videnskabelig dokumentation eller erfaring anses for at være effektive og formålstjenlige
At få oplyst pris på en forestående behandling på forlangende, inden tandlægen går i gang med behandlingen
At få behandling så hurtigt som muligt, hvis du har et akut behov herfor -eller alternativt blive henvist til et andet sted, hvor du kan få behandling
At din sædvanlige tandlæge bliver orienteret, hvis der er udført nødbehandling
At blive informeret om komplikationer eller uheld, hvis en behandling ikke forløber som planlagt
At tandlægen løbende vedligeholder og fornyer sine faglige kundskaber

Endelig overholder din tandlæge her på klinikken naturligvis den danske lovgivning på sundhedsområdet. Det indebærer bl.a., at:

Tavshedspligten overholdes
Der ikke afgives urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger til offentlige myndigheder og forsikringsselskaber
Eventuelle klager behandles efter lovgivningen
Tandlægen kender patienternes muligheder for at få støtte fra det offentlige

Tandlægeforeningen, april 2008

Tilsynsrapport.pdf - Klik her
 
Vestergade 20
6800 Varde
Tlf. 75 22 02 60
info@vardetand.dk

Åbningstider: